เกี่ยวกับเรา

บริษัท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2562 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์การทำงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบน้ำ ระบบอากาศ 10 กว่าปี

บริษัทได้พัฒนาและออกแบบระบบเครื่องกลกรองน้ำ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องกลกรองน้ำของบริษัท ได้รับอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างดี